Aktuálne

  • Pozývame odborníkov na jednodňový kurz (viac TU)

    venovaný poradenstvu a práci s rodičmi, ktorá je realizovaná formou interakcii medzi rodičom a dieťaťom so zajakavosťou v individuálnej terapii. Budeme hovoriť aj o možnostiach skupinovej práce s rodičmi detí so zajakavosťou. Viac info TU.