Aktuálne

  • Ponuka supervízii

    Naši odborní zamestnanci budú v týchto týždňoch poskytovať supervízie iným odborným a pedagogickým zamestnancom.